Introductiecursus zenmeditatie

Deze cursus is bedoeld voor mensen die meer willen weten over de achtergrond van zenmeditatie en willen oefenen in mediteren. De cursus heeft een geleidelijke opbouw van kennisoverdracht & praten naar de stilte van het zitten in aandacht.

In de cursus besteden we aandacht aan de beoefening van zenmeditatie. Daarnaast spreken we over de achtergrond van zenmeditatie, over de hartsoetra die we iedere week reciteren en over rituelen die in de zenmeditatie gebruikt worden.

De cursusavonden starten om 18.30. Vanaf 18.30 tot 19.30 uur wordt er vooral gesproken over achtergronden en is er gelegenheid voor vragen stellen. Na 19.30 wordt er samen met de doorgaande groep een uur geoefend in aandacht door lichaamsbeweging, recitatie en meditatie. Om 20.30 uur sluiten we de avond af.

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten. De laatste bijeenkomst doen we helemaal samen met de doorgaande groep. Na de cursus is er de mogelijkheid in de doorgaande groep te blijven.

Je kunt ook zonder introductiecursus starten in de doorgaande groep of een keer meedoen op proef.

Tijd Donderdagavond van 18.30-20.30 uur
Data 1 februari 2018 t/m 8 maart 2018. 1 maart niet i.v.m. vakantie
Plaats Gebouw van de speeltuinvereniging De Wiken
St. Jansberg 31A
Drachten
Kosten 45,- over te maken op
rekening NL85 ASNB 0709 1696 39 t.a.v. N.A.H. Groeneveld te Dokkum

Inlichtingen en aanmelding

Nettie Heart of Dedication Groeneveld
Tel 0519-293789 of 06-40417761
e-mail nettie.groeneveld@knid.nl